Situering van de woningen in het gebouw

Bij het bepalen van de voorkeur voor een woning speelt meestal ook een belangrijke rol waar de woning in het gebouw gesitueerd is. Bevindt deze zich in de 'Molenstraatvleugel' of juist aan de 'Bettekampzijde'; is de woning een tussenwoning of een eindwoning. Onderstaand schema geeft duidelijkheid over deze vragen. De beide penthouses - in het schema niet weergegeven - bevinden zich op de 5e verdieping als bovenste woonlaag.
Zoals u in deze tabel ook kunt zien zijn de eindwoningen van beide vleugels (uiterst rechts en uiterst links) van het type B en de woningen die hier tussen liggen zijn van het type A, met uitzondering van de woningen die boven de hoofdingang zijn gelegen; deze hebben typeaanduiding C meegekregen. Deze C-woningen liggen op de hoek van de Molenstraat en de Bettekamp en bieden dus uitzicht op beide straten

De A-woningen op de 4e verdieping kennen een wat andere indeling dan de overige A-woningen. Vandaar dat deze woningen als een aparte sub-variant zijn aangemerkt.

Elke verdieping heeft een aan de achterzijde van het gebouw gelegen galerij waarmee de woningen bereikbaar zijn. Een personenlift is naast het trappenhuis vanzelfsprekend ook aanwezig. Op de afbeelding ziet u dat onder het gehele gebouw een parkeerkelder is gesitueerd. De eerste woonlaag ligt daardoor een flink stuk boven het straatniveau en dat geeft de bewoners van deze woningen extra privacy. De parkeerkelder is ook met de lift bereikbaar. Zoals al elders vermeld, bevinden zich aan de achterzijde van het woongebouw een groot aantal apart verhuurbare parkeerplaatsen. Hierbij is ook aan bezoekers gedacht, want ook voor hen is een aantal parkeerplaatsen beschikbaar.

schema waarin u kunt u zien op welke etage en aan welke straatzijde de woningen/huisnummers zich bevinden
etage M o l e n s t r a a t z ij d e B e t t e k a m p z ij d e
h u i s n u m m e r s h u i s n u m m e r s
4e 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
3e 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
2e 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1e 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
BG 1 2 3 4 5 6 entree 7 8 9 10 11
woning
type
B A A A A A C A A A A B
p a r k e e r g a r a g e     p a r k e e r g a r a g e